Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Tính chất hóa học, phản ứng cộng
  • Phản ứng trùng hợp
  • Điều chế và ứng dụng (clip có chứa nội dung giảm tải)
  • vd1, vd2, vd3, vd4
  • vd5, vd6
  • vd7, vd8
Nhấn để bật tiếng
X

Ankađien

Bài 1. Ankađien

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 5.634


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankađien: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào