Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
  • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (tiếp)
  • VD1 - VD4
  • VD5 - VD8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 2. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.212

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.

Chưa có thông báo nào