Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
  • Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (tiếp)
  • VD1 - VD4
  • VD5 - VD8
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 2. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.334

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.

Chưa có thông báo nào