Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bài toàn tổng hợp NH3, Ví dụ 8
  • VD 9, 10
  • VD 11, 12
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Amoniac và muối amoni

Bài 3. Luyện tập amoniac và muối amoni (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.498


  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về amoniac và muối amoni.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến amoniac và muối amoni.

Chưa có thông báo nào