Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Đồng phân
  • Ví dụ
  • Danh pháp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 1. Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.774


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về benzen như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào