Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm chung
  • Đồng phân
  • Ví dụ
  • Danh pháp
Nhấn để bật tiếng
X

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 1. Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5.678


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về benzen như: khái niệm, đồng phân, danh pháp, ...

Chưa có thông báo nào