Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập hiđrocacbon mạch hở

Bài 3. Luyện tập chung về các hiđrocacbon mạch hở (Phần 3)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.768


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn làm dạng bài về phản ứng cộng brom, phản ứng gồm toàn chất khí...

Chưa có thông báo nào