Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

Nhấn để bật tiếng
X

Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 2. Luyện tập mở đầu hóa hữu cơ

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.852


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại một số khái niệm trong hóa hữu cơ.
    • Hướng dẫn học đồng đẳng, danh pháp, phân loại hợp chất hữu cơ.
  • Lưu ý: Trên bảng tên "mục V phân tích nguyên tố" đang bị sai một chút, đúng phải là "mục I phân tích nguyên tố".
    •  

Chưa có thông báo nào