Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng phân
  • Đếm số đồng phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3.2. Ôn tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 2.173

Tóm tắt bài giảng:


Ôn tập lại một số kiến thức về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ như: đồng phân, ...

Chưa có thông báo nào