Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Đồng phân
  • Đếm số đồng phân
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3.2. Ôn tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 3.024

Tóm tắt bài giảng:


Ôn tập lại một số kiến thức về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ như: đồng phân, ...

Chưa có thông báo nào