Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Phương pháp trung bình
  • Lý thuyết, VD1
  • Ví dụ 2. 3
 • Phương pháp bảo toàn và tăng giảm khối lượng
  • Cơ sở
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 3.2. Sơ lược một số phương pháp giải toán thường gặp (Phần 2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 4.613

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học sơ lược một số phương pháp giải toán thường gặp như: phương pháp trung bình, phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp tăng giảm khối lượng, ...

Chưa có thông báo nào