Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tỉ khối hơi của chất khí
  • Các ví dụ
  • Khái niệm dung dịch và các loại nồng độ
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 1.2. Một số khái niệm và công thức tính cơ bản trong Hóa học (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 8.405

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học về số mol, các công thức tính số mol và tính toán theo phương trình phản ứng.

Chưa có thông báo nào