Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3 (tiếp)
  • VD: 3,4
  • VD: 5, 6
 • Dạng 4
  • Phương pháp làm
  • VD: 1, 2
  • VD: 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cacbon và hợp chất

Bài 3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbon và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.908

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp các dạng bài liên quan đến cacbon và hợp chất: CO phản ứng với oxit kim loại, ...

Chưa có thông báo nào