Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3 (tiếp)
  • VD: 3,4
  • VD: 5, 6
 • Dạng 4
  • Phương pháp làm
  • VD: 1, 2
  • VD: 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Cacbon và hợp chất

Bài 3. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbon và hợp chất (Phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.106

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp các dạng bài liên quan đến cacbon và hợp chất: CO phản ứng với oxit kim loại, ...

Chưa có thông báo nào