Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
  • Phân loại
  • Đặc điểm chung
  • Sơ lược về phân tích nguyên tố
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 7.731


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến mở đầu về hóa hữu cơ (khái niệm, phân loại, ...) và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào