Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II. Muối Nitrat (tham khảo)
  • Các ví dụ
    • VD 1 - VD 10
    • VD 11, 12
    • VD 13, 14
    • VD 15, 16
Nhấn để bật tiếng
X

Axit nitric và muối nitrat

Bài 2. Axit nitric - muối nitrat (Phần 2)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 5.392

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm về axit nitric và muối nitrat.

Chưa có thông báo nào