Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Bản chất phản ứng của các chất trong dd - pt ion thu gọn
    • Bản chất phản ứng của các chất trong dung dịch
    • Cách viết phương trình ion thu gọn
    • Đặc điểm ý nghĩa của phương trình ion thu gọn
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 1. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 10.258

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học bản chất của ​Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch và các vấn đề liên quan đến phương trình ion thu gọn.

Chưa có thông báo nào