Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • BT vê phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • VD 1-3
  • VD 4, 5
 • BT về phản ứng với KL kiềm
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4, 5
 • BT về phản ứng Oxh không hoàn toàn Ancol
 • BT về phản ứng tách H2O của Ancol
  • Lý thuyết
  • VD 1-4
 • BT về một số phản ứng khác của Ancol - Phenol
Nhấn để bật tiếng
X

Ancol - Phenol

Bài 4. Các dạng bài tập về ancol và phenol

Độ dài: 103 phút - Số lượt học 5.447


 • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về ancol và phenol.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về ancol và phenol.

Chưa có thông báo nào