Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • BT vê phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • VD 1-3
  • VD 4, 5
 • BT về phản ứng với KL kiềm
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4, 5
 • BT về phản ứng Oxh không hoàn toàn Ancol
 • BT về phản ứng tách H2O của Ancol
  • Lý thuyết
  • VD 1-4
 • BT về một số phản ứng khác của Ancol - Phenol
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ancol - Phenol

Bài 4. Các dạng bài tập về ancol và phenol

Độ dài: 103 phút - Số lượt học 3.688


 • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về ancol và phenol.
 • Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập về ancol và phenol.

Chưa có thông báo nào