Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
 • Dạng 2
  • Bài toán xuôi
  • Bài toán ngược và đồ thị
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 4. Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn (Phần 1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 10.683


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về phương pháp giải nhanh.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến phương pháp phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.

  Chưa có thông báo nào