Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1-2
 • Ví dụ 3-4
 • Ví dụ 5-6
 • Ví dụ 7-8
 • Ví dụ 9-10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng
X

Anken

Bài 3. Luyện tập về anken

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.047


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về anken.
  • Hướng dẫn học đồng đẳng, cấu trúc, đồng phân, danh pháp, khái quát tính chất vật lí và hóa học của anken
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên anken.

Chưa có thông báo nào