Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1-2
 • Ví dụ 3-4
 • Ví dụ 5-6
 • Ví dụ 7-8
 • Ví dụ 9-10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Anken

Bài 3. Luyện tập về anken

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.849


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về anken.
  • Hướng dẫn học đồng đẳng, cấu trúc, đồng phân, danh pháp, khái quát tính chất vật lí và hóa học của anken
 • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên anken.

Chưa có thông báo nào