Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Amoniac
    • Lí thuyết (tham khảo)
    • Lí thuyết (tiếp) (tham khảo)
  • Muối Amoni
  • VD 1 - 5
  • VD 6 - 9
Nhấn để bật tiếng
X

Amoniac và muối amoni

Bài 1. Amoniac và muối amoni

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 8.470


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến amoniac-muối amoni và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào