Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ankađien

Bài 2. Luyện tập ankađien

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.950


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankađien.
    • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankađien.
  • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankađien.

Chưa có thông báo nào