Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ankađien

Bài 2. Luyện tập ankađien

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.447


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ sở về ankađien.
    • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankađien.
  • Kỹ năng: viết đồng phân, gọi tên ankađien.

Chưa có thông báo nào