Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • II. Tính chất hóa học
    • 1, Phản ứng thế
    • 2, Phản ứng tách
    • 3, Pư oxi hóa không hoàn toàn
  • III. Điều chế và ứng dụng (clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

Ankan

Bài 2. Ankan (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 7.276

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến ankan: tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng ...
Lưu ý: Phần tính chất vật lý của ankan khá cơ bản nên các em chủ động tham khảo thêm SGK.

Chưa có thông báo nào