Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • VD 1 - VD7
 • VD: 8-9
 • VD: 10 -11
 • VD: 12-13
 • VD 14
Nhấn để bật tiếng
X

Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 4. Luyện tập pH của dung dịch

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 12.531


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về pH của dung dịch.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến pH của dung dịch.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến pH của dung dịch.

   Chưa có thông báo nào