Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • VD 1 - VD7
 • VD: 8-9
 • VD: 10 -11
 • VD: 12-13
 • VD 14
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 4. Luyện tập pH của dung dịch

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 12.386


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về pH của dung dịch.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến pH của dung dịch.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến pH của dung dịch.

   Chưa có thông báo nào