Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • VD: 1, 2
  • VD: 3, 4
  • VD: 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập hiđrocacbon mạch hở

Bài 1. Luyện tập chung về các hiđrocacbon mạch hở (Phần 1)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 3.433


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về phản ứng cháy của hidrocacbon.
  • Hướng dẫn làm các bài tập liên quan đến phản ứng cháy.
 • Kỹ năng: lập công thức hữu cơ.
Lưu ý:
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào