Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết
 • vd1, vd2
 • vd3, vd4
 • vd5, vd6
 • vd7, vd8
Nhấn để bật tiếng
X

Axit photphoric và muối photphat

Bài 2. Luyện tập axit photphoric và muối photphat

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 3.911


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về hợp chất của photpho .
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến hợp chất của photpho.
 • Kỹ năng: nhớ, hiểu lý thuyết liên quan đến hợp chất của photpho.

  Chưa có thông báo nào