Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Ancol (Tiếp)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn
  • Điều chế Ancol
 • Phenol
 • Phenol (tiếp)
Nhấn để bật tiếng
X

Ancol - Phenol

Bài 2. Ancol và phenol (Phần 2)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 5.602


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phenol và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào