Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phản ứng trùng hợp
  • Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
  • Điều chế và ứng dụng, vd1, vd2, vd3 (Clip có nội dung tham khảo)
  • vd4, vd5, vd6, vd7
  • vd8, vd9
  • vd10, vd11
Nhấn để bật tiếng
X

Anken

Bài 2. Anken (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 5.037


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anken: khái niệm, đồng phân, danh pháp, tính chất, ...

Chưa có thông báo nào