Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • I. Phân đạm
    • 1, Đạm nitrat
    • 2, Đạm amoni và ure
  • II. Phân lân
  • III. Phân kali
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phân bón hoá học

Bài 1. Phân bón hóa học (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.322


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến phân bón hóa học và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào