Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại tác dụng với axit HNO3
  • Phương pháp làm
  • VD:1-4
  • VD: 5-6
  • VD:7-8
  • VD:9-10
  • VD:11-12
Nhấn để bật tiếng
X

Axit nitric và muối nitrat

Bài 3. Luyện tập về axit nitric và muối nitrat (Phần 1)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 6.625


 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về axit nitric và muối nitrat
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến axit nitric và muối nitrat
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến axit nitric và muối nitrat.

Chưa có thông báo nào