Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán kim loại tác dụng với axit HNO3
  • Phương pháp làm
  • VD:1-4
  • VD: 5-6
  • VD:7-8
  • VD:9-10
  • VD:11-12
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Axit nitric và muối nitrat

Bài 3. Luyện tập về axit nitric và muối nitrat (Phần 1)

Độ dài: 69 phút - Số lượt học 4.739


 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về axit nitric và muối nitrat
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến axit nitric và muối nitrat
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến axit nitric và muối nitrat.

Chưa có thông báo nào