Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7, 8
  • VD 9, 10
Nhấn để bật tiếng
X

Anđehit

Bài 2. Anđehit (Phần 2)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.900


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến anđehit và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào