Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3 - 7
  • VD 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nitơ - Photpho

Bài 3. Luyện tập về nitơ photpho (Phần 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 5.664


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về nitơ.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến nitơ.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến nitơ.

Chưa có thông báo nào