Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1, 2
  • VD 3 - 7
  • VD 8
Nhấn để bật tiếng
X

Nitơ - Photpho

Bài 3. Luyện tập về nitơ photpho (Phần 1)

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 5.771


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về nitơ.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến nitơ.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến nitơ.

Chưa có thông báo nào