Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết cấu tạo hóa học, công thức cấu tạo
  • Độ bão hòa
  • Ví dụ
  • Đồng đẳng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3.1. Ôn tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.771

Tóm tắt bài giảng:


Ôn tập lại một số kiến thức về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ như: độ bất bão hòa, đồng đẳng, ...

Chưa có thông báo nào