Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết cấu tạo hóa học, công thức cấu tạo
  • Độ bão hòa
  • Ví dụ
  • Đồng đẳng
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3.1. Ôn tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 3.823

Tóm tắt bài giảng:


Ôn tập lại một số kiến thức về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ như: độ bất bão hòa, đồng đẳng, ...

Chưa có thông báo nào