Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Công thức cấu tạo của HCHC
  • Thuyết cấu tạo hóa học
  • Đồng đẳng - Đồng phân
  • Liên kết hóa học trong HCHC
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 5.872


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Chưa có thông báo nào