Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dựa vào sp của phản ứng đốt cháy
 • Xử lý số liệu trong phản ứng đốt cháy
 • VD 1, 2
 • VD 3, 4
 • VD 5, 6
 • VD 7, 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 3. Một số phương pháp cơ bản để xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 3.441


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại một số kiến thức đại cương hóa hữu cơ.
  • Hướng dẫn học phương pháp cơ bản để xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
 • Kỹ năng:
  • Xác định đặc điểm cấu tạo của HCHC.
  • Xử lý số liệu trong quá trình lập công thức HCHC.
Lưu ý:
 • Cần xem lại một số khái niệm hóa hữu cơ đã học trong chương trình hóa THCS.
 • Trong quá trình học cần ghi chép và theo dõi đầy đủ bài giảng.
 • Sau quá trình học cần làm đầy đủ các bài tập tự luyện kèm theo bài giảng.

Chưa có thông báo nào