Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 - 6
  • VD 7 - 10
  • VD 11 - 14
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ankin

Bài 2. Luyện tập về ankin

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 2.266


Tóm tắt bài giảng:

    • Tài liệu của bài giảng này dùng chung với bài giảng ankin (phần 1).
    • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankin.

Chưa có thông báo nào