Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 - 6
  • VD 7 - 10
  • VD 11 - 14
Nhấn để bật tiếng
X

Ankin

Bài 2. Luyện tập về ankin

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.162


Tóm tắt bài giảng:

    • Tài liệu của bài giảng này dùng chung với bài giảng ankin (phần 1).
    • Hướng dẫn học tính chất hóa học và các bài tập liên quan đến ankin.

Chưa có thông báo nào