Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
 • BT về tính axit của axit cacboxylic
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6
 • BT liên quan tới muối của axit cacboxylic
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Axit cacboxylic

Bài 4. Các dạng bài tập về axit cacboxylic

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 2.443


 • Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về axit cacboxylic.
 • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến axit cacboxylic.

Chưa có thông báo nào