Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
 • BT về tính axit của axit cacboxylic
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5, 6
 • BT liên quan tới muối của axit cacboxylic
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Axit cacboxylic

Bài 4. Các dạng bài tập về axit cacboxylic

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 1.778


 • Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về axit cacboxylic.
 • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến axit cacboxylic.

Chưa có thông báo nào