Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3 (tiếp)
  • VD 5
  • VD 6
 • Dạng 4
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6. Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn (Phần 3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 5.991


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về phương pháp giải nhanh.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến phương pháp phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.

Chưa có thông báo nào