Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 3 (tiếp)
  • VD 5
  • VD 6
 • Dạng 4
  • Lý thuyết
  • VD 1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 6. Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn (Phần 3)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 6.103


Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về phương pháp giải nhanh.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến phương pháp phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn.

Chưa có thông báo nào