Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Dạng bài nhiệt phân muối nitrat
  • Phương pháp làm
  • vd1, vd2
  • vd3, vd4
  • vd5, vd6
Nhấn để bật tiếng
X

Axit nitric và muối nitrat

Bài 4. Luyện tập về axit nitric và muối nitrat (Phần 2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 4.165


Lưu ý:

Ở ví dụ 2 phút 8:03 số mol NO2 cần sửa lại thành 0,1 mol mới đúng => Đáp án đúng là 1M.

  Chưa có thông báo nào