Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • VD minh họa
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5
  • VD 6
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 3. Phương pháp bảo toàn điện tích

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 10.292

Tóm tắt bài giảng:

 • Kiến thức:
  • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về phương pháp giải nhanh.
  • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến phương pháp bảo toàn điện tích.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến phương pháp bảo toàn điện tích.

  Chưa có thông báo nào