Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 9
  • VD 10, 11
  • VD 12
Nhấn để bật tiếng
X

Nitơ - Photpho

Bài 4. Luyện tập về nitơ photpho (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 4.388


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về nitơ.
    • Hướng dẫn học lý thuyết trọng tâm và bài tập liên quan đến nitơ.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến nitơ.

Chưa có thông báo nào