Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 4. Phương trình đường tròn P2

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 63

Chưa có thông báo nào