Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1. Listen and read - Part 1
  • Activity 1. Listen and read - Part 2
  • Activity 1. Listen and read - Part 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - Getting started

Unit 1: Local environment - Getting started (p.1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 13.578

Chưa có thông báo nào