Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: My future career - A closer look 1

Unit 12: My future career - Vocabulary (Extra Exercises)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào