Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1,2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 12: My future career - A closer look 2

Unit 12: My future career - Grammar

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 122

Lưu ý: Trong Activity 4, các em sửa lại giúp thầy như sau nhé:

+ Câu 1: locking -> to lock (quên cần phải khóa cửa)
+ Câu 4: sending -> to send (nhớ cần phải gửi CV)
+ Câu 5: to work -> working (không quên việc đã phải làm việc chăm chỉ)

Chưa có thông báo nào