Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listen & read - part 1
  • Listen & read - part 2
  • Activity 1a
  • Activity 1b, 1c
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started (p.1)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.646

Chưa có thông báo nào