Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listen & read - part 1
  • Listen & read - part 2
  • Activity 1a
  • Activity 1b, 1c
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started

Unit 3: Teen stress and pressure - Getting started (p.1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.320

Chưa có thông báo nào