Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Đọc đoạn văn
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 9: English in the world - Skills 1

Unit 9: English in the world - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 143

Chưa có thông báo nào