Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Đọc đoạn văn
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - Skills 1

Unit 9: English in the world - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 232

Chưa có thông báo nào