Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Background knowledege
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Teen stress and pressure - Skills 2

Unit 3: Teen stress and pressure - Writing (Extra Exercises) (p.1)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 529

Chưa có thông báo nào