Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • English learner profile (Activity 1)
  • English learning tips
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: English in the world - Communication

Unit 9: English in the world - Communication

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 231

Chưa có thông báo nào