Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Wishes about present situations
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Vietnam: Then and now - A closer look 2

Unit 6: Vietnam: Then and now - Grammar (Extra Exercises)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 441

Chưa có thông báo nào