Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: My future career - Skills 1

Unit 12: My future career - Reading (Extra Exercises)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 131

Chưa có thông báo nào