Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
 • Vocabulary
  • Vocabulary Review
  • Activity 1,2
  • Activity 3
 • Grammar
  • Activity 4
  • Activity 5
 • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: Local environment - Looking back & Project

Unit 1: Local environment - Looking back & Project

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.088

Chưa có thông báo nào