Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc
  • Activity 2
  • Cấu trúc
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: Life in the past - A closer look 2

Unit 4: Life in the past - Grammar

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 781

Chưa có thông báo nào