Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Cấu trúc
  • Activity 2
  • Cấu trúc
  • Activity 4,5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Life in the past - A closer look 2

Unit 4: Life in the past - Grammar

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 1.004

Chưa có thông báo nào