Học tốt Tiếng Anh 9 - Thầy Nguyễn Danh Chiến, Thầy Nguyễn Trung Nguyên (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
  • Everyday English
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Review 4 (Unit 10 - Unit 12)

Review 4 (Unit 10 - Unit 12) (p.1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 150

Lưu ý: Task 5, câu 6 các em sửa lại giúp thầy từ "to learn" thành "to share" nhé.

Chưa có thông báo nào