Topclass iLearn Tiếng Anh 9 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
  • Everyday English
Nhấn để bật tiếng
X

Review 4 (Unit 10 - Unit 12)

Review 4 (Unit 10 - Unit 12) (p.1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 226

Lưu ý: Task 5, câu 6 các em sửa lại giúp thầy từ "to learn" thành "to share" nhé.

Chưa có thông báo nào